ஆத்மா


ஆனந்தம் இருக்கிறதென்றால் அதை அனுபவிக்கிற ஆசாமியும் ஒருத்தன் இருந்தாக வேண்டும். ஆனால், அவன் ஆனந்தத்துக்கு வேறாக இருந்துகொண்டு அதை அனுபவிப்பவன் என்றால், அப்போது த்வைதம் வந்துவிடும். த்வைதம் வந்துவிட்டால் பயந்தான். அப்புறம் ஆனந்தம் எப்படி இருக்க முடியும். ஆனபடியால் அந்த ஆஸாமி தானே ஆனந்த ஸ்வரூபியாய் இருக்க வேண்டும்.

நடமாடும் தெய்வம்

அந்த ஆஸாமியைத்தான் ஆத்மா, ஆத்மா என்று சொல்வது. ஆத்மா என்றால் ‘தான்.’

தான் என்று இதுவரைக்கும் மனஸை நினைத்துக் கொண்டிருந்துவிட்டோம். இதன் அனுபவங்களையே நமது சொந்த அனுபவமாக நினைத்தோம். இதுகளைப் பெறுவதில் தான் குளிக்கப் போய்ச் சேற்றைப் பூசிக்கொள்கிறாற்போல், ஆனந்தத்துக்கு பதில் துக்க பரம்பரையை சம்பாதித்துக் கொண்டோம்.

இதிலே பெரிய துக்கம் நிஜத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாமல் பொய்யையே நிஜமாக நினைத்ததுதான்.

மனசை ‘தான்’ என்று, அதாவது அதுதான் நம் நிஜமான ஸ்வரூபமென்று நினைத்தது தப்பு அல்லவா? பொய்யல்லவா? அந்த மனஸ் அற்றுப்போய் விடுவது என்றும் ஒரு நிலை இருக்கிறதே! தூக்கத்தில், க்ளோரோ ஃபாரத்தில், ஸமாதி நிலையில் மனஸ் அற்றுத் தானே போய் விடுகிறது? அப்போதும் நாம், அதாவது, ‘தான்’ என்னும் ஆத்மா இருக்கிறதே! ஆகையால் மனஸை நாமாக நினைத்தது தப்பு, அது பொய் என்று நிச்சயமாகத் தெரிகிறது. ஆத்மாவை அறிவது – அதாவது ஆத்ம ஞானம் – தான் மெய்யை அறிவது. நாம் இதுவரை ‘நாமாக’ நினைத்த மனஸ் பொய்யென்று தெரிந்தபின், நிஜ ‘நாமா’ன ஆத்மாவைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதானே நாம் செய்ய வேண்டியது?

– ஜகத்குரு காஞ்சி காமகோடி ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சார்ய ஸ்வாமிகள்

Advertisements
Published in: on March 28, 2011 at 9:24 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://rlalitha.wordpress.com/2011/03/28/%e0%ae%86%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%ae%be/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: